Handelingen van vergadering nr. 30 in 1998-1999

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Kaderwet bestuur in verandering (verlenging regeling Stadsregio Rotterdam) (26220); - Wijziging van de Kieswet, ter nadere uitvoering van richtlijn nr. 93/109/EG van de raad van de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG L 329) (26052); - Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken) (26135); - Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld (26273); - Wijziging Wet toezicht kredietwezen en Faillissementswet m.b.t. definitieve karakter van de afwikkeling betalingen en effectentransacties ... (26260)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2097 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon PDF (3 kB)

  Presentie en opening (donderdag 26 november 1998)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2097 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon PDF (86 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Alsnog toekennen van rechtskracht aan enkele planologische kernbeslissingen (Wet rechtskracht diverse planologische kernbeslissingen) (26129)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2098-2111 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (66 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden) (26088)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2111-2123 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van werkzaamheden (donderdag 26 november 1998)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2123-2125 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van de brief van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden met het daarbij gevoegde voorstel van het Presidium (26269, nrs. 1 t/m 3)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2125 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon PDF (110 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden) (26088)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2126-2144 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Stemming over het voorstel van het lid Van den Doel om heden niet te stemmen over wetsvoorstel 26019 (voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van de bepalingen betreffende pensioen in de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2144-2145 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon PDF (7 kB)

  Stemmingen in verband met: - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) (25403), en over: - de motie-Rouvoet c.s. over het doorlaten van personen (25403, 23251, nr. 30); - de motie-Dittrich over het periodiek toetsen van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden (25403, 23251, nr. 31); - de motie-Kalsbeek-Jasperse over een verbod op het inzetten van criminele burgerinfiltranten (25403, 23251, nr. 33)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2145-2146 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (23251)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2146 Tweede Kamer der Staten-Generaal