Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 32, item 11

11 Stemming huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen

Aan de orde is de stemming in verband met de de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de EU-ontwerpvoorstellen inzake huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen (32317, nr. 367). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te besluiten en conform de Procedureregeling parlementaire instemming Verdrag van Lissabon in te stemmen met de genoemde EU-ontwerpvoorstellen, onder de aantekening dat de fracties van de SGP en de PVV geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.