Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 71, item 16

16 Stemmingen Drugsbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de hoofdlijnen van het drugsbeleid,

te weten:

 • - de motie-Van der Ham c.s. over het staken van de landelijke uitrol van de wietpas (24077, nr. 272);

 • - de motie-Van der Ham over een minimum leeftijdseis (24077, nr. 273);

 • - de motie-Van der Ham over voorlichting en preventieactiviteiten (24077, nr. 274);

 • - de motie-Van der Ham/Bouwmeester over aanvulling AHOJ-G-criteria met informatie THC-gehalte (24077, nr. 275);

 • - de motie-Dibi c.s. over lokale autonomie ten aanzien van het afstandscriterium voor coffeeshops (24077, nr. 276);

 • - de motie-Dibi c.s. over berekening van de totale kosten van het drugsbeleid (24077, nr. 277);

 • - de motie-Dibi c.s. over het instellen van een onafhankelijke adviescommissie (24077, nr. 278);

 • - de motie-Kooiman c.s. over doorrekening voornemens inzake coffeeshops (24077, nr. 279);

 • - de motie-Kooiman c.s. over advies van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (24077, nr. 280);

 • - de motie-Kooiman/Van der Ham over verruimen van de verstrekking van medicinale cannabis (24077, nr. 281);

 • - de motie-Elissen c.s. over generieke strafbaarstelling van nieuwe drugs (24077, nr. 282);

 • - de motie-Elissen/Helder over een afkickplicht in de justiële inrichtingen (24077, nr. 283).

(Zie vergadering van 28 maart 2012.)

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (24077, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (24077, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (24077, nr. 274).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Bouwmeester (24077, nr. 275).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (24077, nr. 276).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (24077, nr. 277).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (24077, nr. 278).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman c.s. (24077, nr. 279).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman c.s. (24077, nr. 280).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman/Van der Ham (24077, nr. 281).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Elissen c.s. (24077, nr. 282).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Elissen/Helder (24077, nr. 283).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.