Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vergaderingnummer 105
Datum vergadering 5 juli 2012
Gepubliceerd op 11 oktober 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering85 Stemmingen Wapenexportbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wapenexportbeleid,

te weten:

  • - de motie-Peters/El Fassed over internetfiltertechnologie (22054, nr. 196);

  • - de motie-Peters/El Fassed over een overzicht van dual use goederen (22054, nr. 197);

  • - de motie-Timmermans/El Fassed over een uniforme interpretatie van EU-regels (22054, nr. 198).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Peters stel ik voor, haar motie (22054, nr. 196) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Peters/El Fassed (22054, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Timmermans/El Fassed (22054, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl