Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011


Gepubliceerd op 25 juli 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle items in vergadering4 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook te stemmen over de aangehouden motie-Heijnen (31490, nr. 63) en de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2012.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van de werkzaamheden af te voeren: 2010Z17163; 2011Z02641; 2011Z05108; 2011Z05891; 2011Z10718; 21109-200; 21501-08-341; 21501-08-365; 21501-08-367; 21501-08-368; 21501-08-373; 21501-33-306; 21501-33-307; 21501-33-309; 21501-33-313; 21501-33-319; 21501-33-321; 22026-324; 22026-327; 22112-1090; 22112-1099; 22112-1129; 22112-1144; 22112-1153; 22112-1163; 22112-1179; 22343-249; 22343-255; 22343-257; 22589-308; 23645-285; 23645-334; 23645-398; 23645-399; 23645-408; 23645-411; 23645-415; 23645-416; 23645-418; 23645-419; 23645-436; 23645-437; 23645-442; 23645-444; 23645-450; 23645-452; 23645-453; 23645-454; 23645-455; 24691-111; 24804-69; 24804-75; 24804-76; 24804-78; 24804-79; 25422-83; 25834-57; 25834-58; 26893-57; 26893-58; 26956-96; 26959-133; 27625-167; 27625-180; 27625-182; 27625-183; 27625-184; 27625-189; 27625-194; 27625-196; 27625-204; 27625-208; 27625-209; 27737-36; 27801-70; 27801-72; 27801-73; 27801-75; 28040-6; 27664-65; 27664-66; 29296-20; 29296-21; 29296-22; 29338-105; 29383-149; 29383-152; 29383-157; 29398-261; 29398-262; 29398-279; 29517-48; 29665-139; 29665-144; 29665-145; 29665-147; 29665-150; 29665-138; 29684-88; 29684-89; 29684-90; 29684-91; 29684-92; 29893-111; 29893-113; 29984-238; 29984-252; 29984-253; 29984-254; 29984-255; 29984-256; 29984-258; 29984-259; 29984-260; 30175-95; 30175-97; 30175-98; 30175-99; 30175-101; 30175-102; 30175-113; 30195-29; 30523-46; 30523-47; 30523-48; 30895-66; 30895-67; 31089-81; 31089-82; 31089-83; 31089-84; 31089-85; 30175-115; 31209-122; 31209-140; 31209-144; 31209-148; 31232-32; 31305-192; 31305-193; 31305-195; 31409-35; 31553-7; 31560-31; 31700-IXB-16; 31801-18; 31895-9; 31936-2; 31936-3; 31936-5; 31936-8; 31936-41; 31936-42; 31936-45; 31936-72; 31936-73; 31936-74; 31936-78; 31953-39; 32030-12; 32030-15; 32123-XII-54; 32216-9; 32288-7; 32343-25; 32357-29; 32404-37; 32404-38; 32404-48; 32404-52; 32424-14; 32500-A-67; 32500-A-75; 32500-A-77; 32500-A-80; 32500-XI-4; 32500-XI-10; 32500-XII-61; 32500-XII-62; 32500-XII-70; 32500-XII-71; 32500-XII-73; 32500-XII-75; 32646-1; 32646-3; 22112-1183; 26407-58; 2011Z11303; 31066-101; 31066-102; 31066-103; 31066-104; 32500-31; 32500-IXB-21; 32720-1; 32720-2; 32500-V-192; 32500-V-153; 32500-V-152; 32500-V-151; 32500-V-150; 32500-V-149; 32500-V-128; 30952-56; 30952-55; 30952-54; 30952-53; 30952-52; 30952-51; 29521-168; 29521-163; 29521-162; 29521-156; 29237-137; 29237-136; 29237-135; 29237-133; 28676-127; 27925-426; 27925-425; 27925-419; 27925-418; 27925-415; 27925-414; 26150-98; 25223-7; 23530-89; 23530-88; 22112-1164; 22112-1127; 21501-20-525; 21501-20-400; 21501-04-131; 21501-04-122; 21501-04-121; 21501-02-1064; 21501-02-1061; 21501-02-1058; 21501-02-1054; 21501-02-1051; 21501-02-1048; 21501-02-1044; 21501-02-1033; 21501-02-1031; 21501-02-1025; 21501-02-1020; 21501-02-1010; 21501-02-1009; 21501-02-852; 21501-02-1071; 2011Z09296; 2011Z08769; 2011Z07559; 2011Z07228; 2011Z07186; 2011Z07022; 2011Z06905; 2011Z04821; 2011Z01520; 2011Z01105; 2011Z00868; 2009Z08441; 30952-50; 30952-49; 2011Z05892; 2011Z06883; 2011Z07125; 2011Z07715; 2011Z07841; 2011Z10202; 2011Z10230; 21501-28-68; 21501-28-69; 21501-28-70; 25928-45; 25928-46; 25928-47; 25928-48; 26396-86; 26396-87; 26488-257; 26488-259; 26488-260; 26488-261; 26488-267; 28676-125; 28676-130; 30139-87; 32123-X-140; 32123-X-152; 32123-X-154; 32500-X-26; 32500-X-45; 32500-X-73; 32500-X-82; 32500-X-86; 32500-X-90; 32500-X-92; 32500-X-98; 32500-X-99; 32678-8; 32678-10; 32733-1; 32733-2; 2010Z00832; 2010Z09581; 2011Z05801; 2011Z06853; 2011Z07260; 2011Z07474; 2011Z07490; 2011Z07692; 2011Z07746; 2011Z08139; 2011Z08143; 2011Z08409; 2011Z08965; 2011Z09023; 2011Z09029; 2011Z09170; 2011Z10035; 2011Z10776; 2011Z11009; 2011Z11391; 2011Z11398; 2011Z11603; 20454-91; 21501-27-5; 21501-27-13; 21501-31-229; 21501-31-235; 21501-31-242; 21501-31-244; 22112-778; 22112-917; 22112-919; 22112-1117; 22894-171; 22894-178; 22894-183; 22894-184; 22894-191; 22894-208; 22894-213; 22894-226; 22894-227; 22894-230; 22894-232; 22894-234; 22894-250; 22894-251; 22894-253; 22894-254; 22894-289; 22894-291; 22894-296; 23235-81; 24077-229; 24170-94; 24170-95; 24170-97; 24170-99; 24170-105; 24170-113; 25268-67; 25268-70; 25424-69; 25424-77; 25424-94; 25424-101; 25424-102; 25424-103; 25424-104; 25424-113; 25424-114; 25424-115; 25657-58; 25657-59; 25657-62; 25763-23; 25847-79; 25847-87; 25847-88; 25847-89; 25847-90; 26631-267; 26631-268; 26631-281; 26631-323; 27295-152; 27428-92; 27428-135; 27529-44; 27529-52; 27529-53; 27529-56; 27529-58; 27529-59; 27529-60; 27529-61; 27529-62; 27529-63, en 27543-9.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien voor het stuk gedrukt onder nummer 23908 (R1519), nr. 96 de termijn is verstreken, stel ik vast dat, wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd.

Aangezien voor de stukken 27625-188; 29383-155; 31755-43; 32357-28; 32667-7, en 32668-1 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO focusbrief Ontwikkelingssamenwerking, met als eerste spreker het lid Dikkers;

  • - het VAO agrarische activiteiten, met als eerste spreker het lid Koopmans.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Venrooy.

Mevrouw Venrooy-van Ark (VVD):

Voorzitter. Ik heb op 20 mei jongstleden samen met collega Houwers schriftelijke vragen gesteld over het project Hollandsche IJssel. Ik wil vragen of de beantwoording daarvan voor het reces binnen kan zijn.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Bashir.

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Op 8 september 2010 heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat over de kerntaken van ProRail. Het wordt ondertussen wel tijd dat die vragen beantwoord worden, want we zijn nu inmiddels meer dan negen maanden verder.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Kooiman.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Begin mei heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd op de wachtlijst staan en dus geen hulp krijgen. Komende woensdag hebben wij een algemeen overleg over dit onderwerp en ik krijg graag de antwoorden voor het algemeen overleg jeugdbescherming.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Wij zijn gekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden en kunnen gaan stemmen.

De heer Van Bommel (SP):

Voorzitter. Zou ik de stemmingen twee minuten mogen ophouden? Wij hebben de stemmingslijst nog niet binnengekregen.

De voorzitter:

Dan houden wij de stemming twee minuten op.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl