Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Vergaderingnummer 90
Datum vergadering 8 juni 2011
Gepubliceerd op 6 juli 20117 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking 24 mei 2011 – 21501-04-132

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 mei 2011 – 21501-31-245

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouwraad 17 mei 2011 en geannoteerde agenda informele Landbouwraad, 29-31 mei 20011 – 21501-32-493

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Transportraad 16 juni 2011 – 21501-33-321

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Drugsbeleid – 24077-259

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie op het SAR 2010-rapport over het F-35 programma – 26488-272

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen – 28286-513

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zakenbrief inzake de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes voor overtredingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) – 28385-207

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om uitstel AO mestbeleid 1 juni 2011 – 28385-208

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Middelen gebundeld re-integratiebudget – 28719-78

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Programma Modernisering Gevangeniswezen – 29270-52

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer – 29344-81

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending reactie inzake teruggave van zorgverzekeringsgeld aan verdragsgerechtigden – 29689-321

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting berekeningen luchtkwaliteit langs snelwegen – 30175-114

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie in het kader van het VN-Vrouwenverdrag – 30420-157

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Europese Commissie inzake het Nederlandse natuurbeleid en in het bijzonder de Westerschelde – 30862-46

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksresultaten afstaan ter adoptie – 31265-38

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het rapport Automatiseren bij Rekenen-Wiskunde (31293, nr. 96) – 31293-102

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 26 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over nieuwe regelgeving ten aanzien van elektrische auto's – 31305-195

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatie Kredietpilots – 31311-80

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling experimenten vmbo-mbo2 – 31786-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het niet langer toelaten van het ervaringscertificaat als bewijs van deskundigheid – 31874-82

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 26 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Ministeriële regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs – 32040-19

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht op goededoelenorganisaties – 32500-V-189

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanstelling volkenrechtelijk adviseur – 32500-V-190

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek commissie BuZa inzake de subsidiekaders "Key Populations" en "FLOW" – 32605-17

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag van het lid Verhoeven over "gedwongen winkelnering" bij TNO en op welke wijze vrijere concurrentie tussen kennispartijen wordt bevorderd – 32637-13

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie m.b.t. het voorstel van wet Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar – 32767-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlopige toepassing van de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds – 32799-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 31 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdragen

Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte – 2011Z11917

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Euromediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds – 2011Z11921

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl