Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2004-2005
Vergaderingnummer 77
Datum vergadering 26 april 2005
Gepubliceerd op 3 mei 2005

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergaderingAan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Karimi/Van Velzen over een volledige vergunningenstop voor de export van militaire goederen naar India en Pakistan (22054, nr. 88);

- de motie-Karimi over een onderzoek naar de wapenexporten van de vijf grootste wapenexporteurs via Nederlands grondgebied (22054, nr. 89);

- de motie-Van Velzen over het intrekken van het exportkrediet aan Dewantara (22054, nr. 90);

- de motie-Van Velzen over het afzien van de leverantie van militaire goederen aan de Indonesische luchtmacht (22054, nr. 91);

- de motie-Blom/Karimi over de totstandkoming van een wapenhandelsverdrag (22054, nr. 92).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

In stemming komt de motie-Karimi/Van Velzen (22054, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi (22054, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (22054, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (22054, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blom/Karimi (22054, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl