Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2002-2003
Vergaderingnummer 28
Datum vergadering 3 december 2002
Gepubliceerd op 13 december 2002

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergaderingAan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid (22054, nr. 63), te weten:

- de motie-Karimi c.s. over een ad-hocvergunningsplicht (22054, nr. 68);

- de motie-Karimi over onderzoek naar de doorvoerproblematiek (22054, nr. 69);

- de motie-Van Velzen/Karimi over het land van eindbestemming (22054, nr. 70).

(Zie vergadering van 28 november 2002.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Karimi stel ik voor, haar motie (22054, nr. 68) van de agenda af te voeren en in stemming te brengen bij de stemming over de moties die eventueel bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken worden ingediend.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Karimi (22054, 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Karimi (22054, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze moties hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl