Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2000-2001
Vergaderingnummer 43
Datum vergadering 30 januari 2001
Gepubliceerd op 6 februari 2001

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergaderingAan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Apostolou c.s. over retourzendingen aan India en Pakistan (22054, nr. 55);

- de motie-M.B. Vos/Van Bommel over de vergunningenstop aan India en Pakistan (22054, nr. 56);

- de motie-M.B. Vos over het wapenexportembargo ten aanzien van China (22054, nr. 57).

(Zie vergadering van 24 januari 2001.)

In stemming komt de motie-Apostolou c.s. (22054, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF, het GPV en de SGP en van de fractie van D66 de leden Augusteijn-Esser en Ravestein tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos/Van Bommel (22054, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks en van de fractie van D66 de leden Augusteijn-Esser en Ravestein voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (22054, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl