Melding voor het verwijderen van asbest op de locatie Lijsterbesstraat 105 te Nijmegen zaaknummer MA24.00162

De Gemeente Nijmegen heeft een melding op grond van de Omgevingswet ontvangen. De melding is gedaan voor het verwijderen van asbest op de locatie Lijsterbesstraat 105 te Nijmegen.

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

 

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?

Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Heeft u vragen over de melding van de activiteit?

U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Dit kan via het telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven