Melding voor het realiseren en exploiteren van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Gelderselaan 22 te Nijmegen zaaknummer MA24.00102

De Gemeente Nijmegen heeft een melding op grond van de Omgevingswet ontvangen. De melding is gedaan voor het realiseren en exploiteren van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Gelderselaan 22 te Nijmegen.

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

 

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?

Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Heeft u vragen over de melding van de activiteit?

U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Dit kan via het telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven