Vergunning verleend - ontheffing art.35 alcoholwet - 10 februari 2023 - tijdens Openbaar Carnaval Nijmegen - Grotestraat (De Blauwe Steen)

Gepubliceerd op: 02-02-2024

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (De Blauwe Steen)

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.168342

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 14-12-2023

Definitieve beschikking verzonden: 31-01-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 13-03-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 31 januari 2024 tot en met 13 maart 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven