Gemeente Castricum, aanvraag omgevingsvergunning (regulier) verleend, Rijksweg 127, 1906BG Limmen, het plaatsen van een brandtrap, verzenddatum 13 juni 2024 (Z2024-00002862)

Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving

Wij hebben een besluit genomen op deze aanvraag omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken

U kunt nu laten weten dat u het niet eens bent met het besluit, omdat dit tegen uw belangen ingaat. Dit heet bezwaar maken. Als u hiervoor het besluit wilt inzien dan kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen graag het besluit met u door. Wilt u na dit contact alsnog bezwaar maken? Dan kunt u dit doen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd aan de aanvrager.

 

Bezwaar maken kan via een brief of via het digitale formulier

Maakt u bezwaar met een brief? Stuur deze dan aan het college van burgemeester en wethouders. Het digitale formulier kunt u vinden op de website van de gemeente. Hier vindt u ook de contactgegevens.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer en emailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum;

  • uw handtekening.

 

Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening vragen

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Is er spoed of gaat het om een activiteit die niet kan worden teruggedraaid, waardoor u een beslissing op uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit van de gemeente uit te stellen.Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een bezwaarschrift hebt ingediend. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Voor het digitaal indienen gaat u naar www.rechtspraak.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de behandeling van een voorlopige voorziening en de tarieven die hiervoor gelden.

Een schriftelijke voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Naar boven