Aanvraag omgevingsvergunning, Clara's pad 12, 4451HD Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2024-0690

Ingekomen: 10 juni 2024

Projectomschrijving: het verbouwen van een woning

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven