het organiseren van "Zeeuwse dag van het paard" op 29-06-2024 Plattendijk 3, 4451RA Heinkenszand

De burgemeester van gemeente Borsele maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend voor:

het organiseren van "Zeeuwse dag van het paard" op 29-06-2024 op de locatie Plattendijk 3, 4451RA Heinkenszand.

Verzenddatum: 29 mei 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven