Vergunning verleend - Ontheffing art.35 Alcoholwet tijdens de Tributeparty 2024 op 22 en 23 juni 2024 - Park Brakkenstein te Nijmegen

Gepubliceerd op: 31-05-2024

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Park Brakkenstein)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400046469

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 26-04-2024

Definitieve beschikking verzonden: 29-05-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 10-07-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 29 mei 2024 tot en met 10 juli 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven