Vergunning verleend - terrasvergunning - Papengas 6 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 17-05-2024

Omschrijving: Terrasvergunning (Papengas 6 6511 WT Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400000748

Product: Terrasvergunning

Ontvangst: 17-01-2024

Definitieve beschikking verzonden: 15-05-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 26-06-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 15 mei 2024 tot en met 26 juni 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven