Vergunning verleend - evenementenvergunning - Zeldzaam Mooi Markt - 1 september 2024 - Valkhofpark te Nijmegen

Gepubliceerd op: 17-05-2024

Omschrijving: Evenementenvergunning (Valkhofpark)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400050993

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 07-05-2024

Definitieve beschikking verzonden: 15-05-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 26-06-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 15 mei 2024 tot en met 26 juni 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven