Toestemming voor het plaatsen van bouwobjecten van 08-04-2024 tot 20-12-2024 op de locatie Karrengas 34 te Nijmegen zaaknummer AB24.00459

De gemeente Nijmegen heeft een vergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van bouwobjecten van 08-04-2024 tot 20-12-2024 op de locatie Karrengas 34 te Nijmegen.

 

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een vergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

 

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot 24 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning bekijken.

Stuur de brief naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

 

Zet op de envelop duidelijk het woord ‘Bezwaarschrift’.

 

Het is ook mogelijk om uw bezwaar digitaal in te dienen via de website van de gemeente Nijmegen. Kijk op de website www.nijmegen.nl, onder 'Diensten', 'Alle diensten', 'Klacht, bezwaar en beroep', 'Bezwaar maken, beroep instellen'. Voor het indienen van een digitaal bezwaar maakt u gebruik van uw DigiD-inloggegevens.

 

 

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente Nijmegen een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website van De Rechtspraak (www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten). Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 20 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Naar boven