Ambtelijke uitschrijving uit de basisregistratie Personen

 

Op grond van de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) hadden onderstaande personen een adreswijziging of vertrek naar het buitenland door moeten geven.

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van art. 2.22 Wet BRP, bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen als ingezetene van de gemeente Westerkwartier staan ingeschreven. Onderstaande personen worden daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op een of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten.

 

Het betreft de volgende personen:

A.W. Surowiec, geboren 23-06-2015 te Gdánsk, Polen;

P. Bondarev, geboren 27-08-2001 te Popasna, Oekraïne;

A.C. Uzoegbu, geboren 21-09-1999 te Lagos, Nigeria.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

 

Naar boven