Geïndexeerde bedragen Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft op 23 april 2024 besloten om in te stemmen om de bedragen voor het overbrengen en bewaren van weggesleepte voertuigen te indexeren met 5,5% voor het jaar 2024, conform lid 4 van de artikelen 4 en 4a van de Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023.

 

 • 1.

  Inhoudelijke toelichting

Op 17 mei 2023 is de Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023 (hierna: de Wegsleepverordening) vastgesteld door de gemeenteraad. In de Wegsleepverordening worden onder artikel 4 bedragen benoemd voor het overbrengen en bewaren van voertuigen tot en met 3500 kg. In artikel 4a van de Wegsleepverordening zijn bedragen opgenomen voor het overbrengen en bewaren van voertuigen boven de 3500 kg.

Op basis van het vierde lid van de artikelen 4 en 4a van de Wegsleepverordening worden de genoemde bedragen door burgemeester en wethouders jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer volgens NEA-transport.

 

 • 1.

  Financiële onderbouwing

Voor 2024 is het NEA-transport prijsindexcijfer vastgesteld op 5,5%. Op basis van dit indexcijfer zijn onderstaande geïndexeerde bedragen voor het overbrengen en bewaren van voertuigen tot en met 3500 kg weergeven. Vervolgens zijn de geïndexeerde bedragen voor het overbrengen en bewaren van voertuigen boven de 3500 kg benoemd.

 

Geïndexeerde bedragen overbrengen en bewaren voertuigen tot en met 3500 kg

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig tot en met 3500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  • 1.

   Uitrijdkosten €137,-; 

  • 2.

   Wegsleepkosten €267,-; op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur;

  • 3.

   Wegsleepkosten €335,- van 18.00 uur tot 8.00 uur op werkdagen;

  • 4.

   Wegsleepkosten €335,- op zaterdag, zon- en feestdagen.

 • 2.

  Voor extra tijd in verband met een niet vrije doorgang wordt €24,75 per 15 min in rekening gebracht.

 • 3.

  Voor de stalling van deze voertuigen bedragen de bewaarkosten in de eerste week € 5,- per dag. Na de eerste week bedragen de bewaarkosten €5,- per week voor de duur van maximaal 12 weken.

   

Geïndexeerde bedragen overbrengen en bewaren voertuigen boven 3500 kg

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig boven 3500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  • 1.

   Uitrijdkosten €475,-; 

  • 2.

   Wegsleepkosten €1303,- op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur;

  • 3.

   Wegsleepkosten €1556,- van 18.00 uur tot 8.00 uur op werkdagen;

  • 4.

   Wegsleepkosten €1556,- op zaterdag, zon- en feestdagen.

 • 2.

  Voor extra tijd in verband met een niet vrije doorgang wordt €79,- per 15 min in rekening gebracht.

 • 3.

  Voor de stalling van deze voertuigen bedragen de bewaarkosten €37,- per dag.

 

Naar boven