Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Hogendijk 147, 1506 AG Zaandam, Hogendijk 147A, 1506 AG Zaandam, Hogendijk 147B, 1506 AG Zaandam, Hogendijk 149, 1506 AG Zaandam - het verbouwen van vier

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat zij de behandeltermijn met 6 weken hebben verlengd van de volgende omgevingsvergunning:

O2024027274 - het verbouwen van vier woningen naar twee hotels op de locatie Hogendijk 147, 1506 AG Zaandam, Hogendijk 147A, 1506 AG Zaandam, Hogendijk 147B, 1506 AG Zaandam, Hogendijk 149, 1506 AG Zaandam

Bezwaar/beroep:

Tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats.

Naar boven