Verleende omgevingsvergunning - fortuinweg zaandijk - het bouwen van een clubhuis sportcomplex Het Fortuinclubhuis hockeyvereniging

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben verleend:

O2023025133 - het bouwen van een clubhuis sportcomplex Het Fortuinclubhuis hockeyvereniging - - op de locatie fortuinweg zaandijk

Besluit verzonden: 16-04-2024

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag ná 16-04-2024 een bezwaarschrift indienen.

Digitaal? Klik op de link voor het online bezwaarformulier. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Liever per brief? Stuur uw brief dan naar: B&W van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de datum, uw naam, adres en handtekening en tegen welk besluit en waarom u bezwaar maakt.

Naar boven