Vergunning verleend - ontheffing art.35 alcoholwet - tijdens het Go Short festival, 31 maart t/m 10 april 2023 Mariënburgplein,

Gepubliceerd op: 01-03-2023

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Mariënburgplein Hoog)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.015936

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 02-02-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 27-02-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 10-04-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 27 februari 2023 tot en met 10 april 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven