Aanvraag omgevingsvergunning Catharina van Rennesstraat 28 1077KX Amsterdam

Adres: Catharina van Rennesstraat 28 1077KX Amsterdam

Omschrijving: voor het realiseren van een dakuitbouw aan de achterzijde met behoud van de bestemming wonen

Datum ontvangst: 09-02-2023

Zaaknummer: Z2023-Z000828

OLO nummer: 7580309

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven