Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 98 1077PM Amsterdam

Adres: Minervalaan 98 1077PM Amsterdam

Omschrijving: realiseren van een erfafscheiding aan de voorzijde van het gebouw

Datum ontvangst: 12-01-2023

Zaaknummer: Z2023-Z000243

OLO nummer: 7505451

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven