Ontwerpbestemmingsplan Veendijk hoek A50 Beekbergen

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Veendijk hoek A50 Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1510-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de omvorming van agrarische gronden naar natuur. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerpbestemmingsplan Veendijk hoek A50 Beekbergen'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.

  • mondeling: maak een afspraak met mevrouw M.M. Hulzink telefoonnummer 14055.

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Apeldoorn, 13 december 2023

Naar boven