Vergunning verleend - evenementenvergunning - RFP presents Enfusion - 2 maart 2024 - Nieuwe Dukenburgseweg 5 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 29-11-2023

Omschrijving: Evenementenvergunning (Nieuwe Dukenburgseweg 5 6534 AD Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: Z23.151292

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 07-11-2023

Definitieve beschikking verzonden: 27-11-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 08-01-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 27 november 2023 tot en met 08 januari 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven