Vooraankondiging bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 11 (Wolfskuilseweg 254)

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen bekend dat zij het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 11 (Wolfskuilseweg 254) voorbereiden.

Het plangebied is gelegen aan Wolfskuilseweg 254 te Nijmegen. De Wolfskuilseweg ligt tussen de aansluitingen met de (Korte) Bredestraat en de Energieweg. Vooraan op het westelijke deel van het terrein staat het woonhuis (een voormalige boerderij), op korte afstand tot de Wolfskuilseweg. Achter de boerderij bevindt zich een oppervlakte aan schuren en bijgebouwen. Het oostelijke deel is in gebruik als paardenweide. De achterzijde van het terrein is onbebouwd en kent een open inrichting in aansluiting op Park West. De wens is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven door de bestaande bedrijfsgebouwen te ontmantelen en hier aan de achterzijde een nieuwe vrijstaande woning of een twee-onder-een-kapwoning te realiseren.

Over enige tijd wordt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 11 (Wolfskuilseweg 254) ter visie gelegd. Eenieder kan dan een zienswijze indienen.

Naar boven