Voornemen om een vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf aan Weverstraat 37 Lent - W.Z23.102265.01

Gemeente Nijmegen is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning is aangevraagd voor het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf aan Weverstraat 37 Lent. De aanvraag is bekend onder zaaknummer W.Z23.102265.01.

 

Waarom publiceert gemeente Nijmegen dit bericht?

Met dit bericht laat gemeente Nijmegen u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

 

Wilt u de documenten over het ontwerpbesluit bekijken?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 september 2023 voor een termijn van zes weken ter inzage. U kunt de documenten digitaal of fysiek bekijken. De documenten kunt u digitaal bekijken via een link bij deze publicatie. Als u de documenten fysiek wilt bekijken, dan kan dat op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kunt u maken via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar 024-751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer W.Z23.102265.01.

 

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

U kunt mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. Dit kan binnen zes weken die ingaan vanaf 13 september 2023.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of naar wabo@odrn.nl. Noem altijd het zaaknummer W.Z23.102265.01 U kunt ook een mondelinge zienswijze geven. Maak hiervoor een afspraak via 024 - 751 77 00.

Alle op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit.

 

Meer informatie

Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer W.Z23.102265.01.

Naar boven