Molenveldlaan 1A 3 en 5 te Nijmegen: uitbreiden en verbouwen van het pand - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 12-09-2023

Omschrijving: uitbreiden en verbouwen van het pand (Molenveldlaan 1A 3 en 5 te Nijmegen)

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.104607.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 02-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 08-09-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Toelichting:

Wanneer neemt gemeente Nijmegen een besluit over de aanvraag van de vergunning? Gemeente Nijmegen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op bovenstaande ontvangstdatum. Gemeente Nijmegen stelt de beslissing hierover uit met 6 weken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceert gemeente Nijmegen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. De stukken van deze procedure zijn niet (meer) digitaal raadpleegbaar. U kunt de stukken opvragen door een mail te sturen naar hetarchief@nijmegen.nl onder vermelding van het zaaknummer waarvan u de stukken wilt inzien.

 

Naar boven