Horstacker 1383 te Nijmegen: bouwobjectenvergunning periode 17-08-2023 tot 20-10-2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 11-09-2023

Omschrijving: bouwobjectenvergunning periode 17-08-2023 tot 20-10-2023 (Horstacker 1383 te Nijmegen)

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z23.106371.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 09-08-2023

Definitieve beschikking verzonden: 07-09-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 8 september 2023 tot en met 30 december 1899.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

De stukken van deze procedure zijn niet (meer) digitaal raadpleegbaar. U kunt de stukken opvragen door een mail te sturen naar hetarchief@nijmegen.nl onder vermelding van het zaaknummer waarvan u de stukken wilt inzien.

 

Naar boven