Ontwerpuitwerkingsplan 13, deelgebied 3.1/3.2, Zuidpolder Woongebied in Eemnes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes maken bekend dat vanaf 27 januari 2023 het ontwerpuitwerkingsplan 13, deelgebied 3.1/3.2, Woongebied Zuidpolder (NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB13-On01) gedurende 6 weken tot en met 9 maart 2023 ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerpuitwerkingsplan bevat in de huidige verkaveling 82 woningen bestaande uit 20 sociale huurwoningen, 8 sociale koopappartementen, 4 midden huur/koop hoekwoningen, 4 midden dure koopappartementen, 12 grondgebonden seniorenwoningen, 14 midden dure grondgebonden tussenwoningen, 15 dure grondgebonden hoek- en rijwoningen, 4 topdure twee-onder-één-kap woningen en 1 top dure vrijstaande woning.

Procedure

Het ontwerpuitwerkingsplan ligt ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. Inzage kan uitsluiten op afspraak, telefoonnummer 14 035. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Eemnes, 27 januari 2023

Naar boven