Aanvraag omgevingsvergunning, Johanna W.A. Naberstraat ongenummerd (kavel 45) te Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2023-039

Ingekomen: 17 januari 2023

Projectomschrijving: het bouwen van een woning

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven