Tolhuis 6781 Nijmegen: aanvraag bouwobjectenvergunning van 24 december 2022 tot 28 april 2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 13-01-2023

Omschrijving: aanvraag bouwobjectenvergunning van 24 december 2022 tot 28 april 2023 (Tolhuis 6781 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z22.109867.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 23-12-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 11-01-2023

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 22-02-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=70955621-D97D-468F-81D1-BB3A7FA1D6C4

Naar boven