het slopen van een schuur Lagestraat 35, Niftrik

Sloopmelding Lagestraat 35 Niftrik

De onderstaande sloopmelding is door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum ontvangen:

Lagestraat 35 , Niftrik, sloop vervallen schuurtje, 2023-03-08

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen sloopmelding.

Naar boven