Overig aanvraag

  • -

    Het Stroombroek 1 te Braamt, 7047 AS; het festival Lago Lago (ontvangen 25-02-2022)

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven