Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bedrijfsvoering en het bouwen van een nieuwe melkveestal op locatie Waaijenbergstraat 2a in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 23 februari 2022 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z21-005406 voor een omgevingsvergunning op locatie Waaijenbergstraat 2a in Zundert. Het college is voornemens om de omgevingsvergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit betreft:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

De aanvraag bevat het oprichten van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk, het wijzigen van de dieraantallen, het realiseren van een emissiearm vloersysteem en het bouwen van een rundveestal voor het houden van 120 stuks melkrundvee.

Inzage

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit of wenst u het ontwerpbesluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning Z21-005406 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken vanaf 23 februari 2022 gedurende zes weken inzien op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Procedure

Tijdens deze periode van zes weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze(n) sturen naar: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl. Het zaaknummer van de OMWB is 2021-044494.

 

Naar boven