Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2022 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-87475".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Subsidieregeling coronacompensatie; toelichting|exb-2022-11761
Citeertitel Subsidieregeling coronacompensatie 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2022-01-28
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR634336/1
Identifier gmb-2022-87475
Jaargang 2022
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-02-28
Publicatienummer 87475
Regeling CVDR673530_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-23
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Subsidieregeling coronacompensatie 2022
Uitgever Súdwest-Fryslân

Op de kaart