Agenda ambtelijke hoorzitting bezwaar

Donderdag 13 januari 2022 om 11.30 uur 

Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2021 tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk realiseren van een tuincentrum met ondergeschikte horeca voor de duur van 10 jaar op het perceel Achterweg 42, Valkenburg.

De hoorzitting zal digitaal plaatsvinden. Voor deelname als journalist of als toehoorder kunt u zich inschrijven bij ondersteuningbezwaarenklachten@katwijk.nl

Naar boven