Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld tot intrekking van de Nota Horecabeleid 2016-2020

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

in te trekken de Nota Horecabeleid 2016-2020

zoals vastgesteld op 14 juni 2016 en in werking getreden op 1 juli 2016.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 21 december 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester

De burgemeester voornoemd,

J.J. Luteijn,

Burgemeester

Naar boven