Simniapad 1 in Domburg, ontwerpomgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Extern zaaknummer: SXO79745270

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenenvoor het brandveilig gebruiken van het pand.

De aanvraag met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of email: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan. Wij maken u erop attent dat u pas beroep kan indienen tegen het definitieve besluit. Dit kan alleen als u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt alleen op afspraak .

Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.

Naar boven