verleende reguliere omgevingsvergunning, nabij Maaij (Pastoorsweyer), sectie B nummer 3896 in Bergeijk, uitvoeren van een werk (herstellen van kades en het verwijderen/rooien van boselementen)

Met het oog op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht volgt hieronder een opgave van de verleende reguliere omgevingsvergunning:

Nr.: BER-2021-1603

Omschrijving: nabij Maaij (Pastoorsweyer), sectie B nummer 3896 in Bergeijk, uitvoeren van een werk (herstellen van kades en het verwijderen/rooien van boselementen)

Dit besluit ligt vanaf 6 januari 2022 zes weken ter inzage. Voor het inzien van deze stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 6 januari 2022 en bedraagt zes weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de redenen waarom u bezwaar maakt

  • uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

Postbus 10.000

5570 GA BERGEIJK

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank 's Hertogenbosch

Sector bestuursrechtspraak

Postbus 90125

5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

Een verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Aan het indienen van een verzoek voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.

Naar boven