Aanvraag omgevingsvergunning Kousweg 7 in Zevenhoven - het verbouwen van een bijgebouw naar B&B

Kousweg 7 in Zevenhoven - zaaknummer W-2021-0415 - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bijgebouw naar B&B - ingekomen op 22 december 2021

Om de aanvraag (digitaal) in te zien kunt u mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172 en vragen naar het Omgevingsloket.

Bezwaar maken of beroep indienen is mogelijk in een latere fase.

 

Naar boven