Ingekomen sloopmelding, Bredasedijk 7 in Bergeijk, slopen van een bijgebouw

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1621

Meldingsdatum: 20 december 2021

Omschrijving: Bredasedijk 7 in Bergeijk, slopen van een bijgebouw

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven