Besluit aanwijzing gebied verbod meevoeren glazen drinkgerei en verpakkingen

 

De burgemeester van de gemeente Nijmegen d.d. 21 december 2022

 

Gelet op

Artikel 2:47a Algemene plaatselijke verordening gemeente Nijmegen

 

Overwegende dat

• in 2010 het centrum van Nijmegen is aangewezen als gebied waar het op de weg verboden is om drinkgerei van glas of geopende glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren van dranken, bij zich te hebben of met zich mee te voeren;

• de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en met name de laatste wijziging in december 2022, waarbij het artikelnummer gewijzigd is, het noodzakelijk maken dit besluit opnieuw vast te stellen.

 

 

Besluit

  • I.

    Als gebied, bedoeld in artikel 2:47a, lid 1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Nijmegen, waar het op de weg verboden is om drinkgerei van glas of geopende glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren van dranken, bij zich te hebben of met zich mee te voeren,

  • aan te wijzen:

  •  

  • het gebied, omsloten door de rivier de Waal, Keizer Traianusplein, St. Canisiussingel, Oranjesingel, Nassausingel, Kronenburgersingel, Lange Hezelstraat en de spoorlijn Arnhem-Nijmegen;

  •  

  • II.

    dit besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het gelijknamige besluit van 17 mei 2010, kenmerk A700/10.0012415.

 

De burgemeester van Nijmegen,

Drs. H.M.F. Bruls

Naar boven