Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een loods op locatie Oekelsestraat 12 BEDR in Rijsbergen

Op 3 februari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een loods op locatie Oekelsestraat 12 BEDR in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000824. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven