Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Weitakkersweg 1 in Enter

RECTIFICATIE

De gemeente heeft op 25 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor het tijdelijke plaatsen en gebruiken van een woonunit op locatie Weitakkersweg 1 in Enter. De vergunning is buiten behandeling gesteld. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

Bouw

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20221126.

U kunt een afspraak maken via https://afspraken.wierden.nl/ of telefonisch via 0546-580838.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet wel op tijd gebeuren. Uiterlijk op 9 januari 2023 moet uw bezwaar door ons ontvangen zijn. U kunt uw bezwaar per brief indienen, deze moet u richten aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u het bezwaarschrift digitaal indienen kijkt u dan op www.wierden.nl/bezwaar Hierop staat ook vermeld aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen. Vermeldt daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.

Naar boven