Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Karekiet 7, Castricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

King’s Dune Distillery, Karekiet 7 (1902KD) in Castricum, het oprichten van een bedrijf waarin Whiskey en Rum wordt gebrouwd

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

 

Naar boven