Voornemen publiceren bestuursdwang

  • Een boot in het Mallegat te Katwijk aan de Rijn

  • Een boot in de Duyfraklaan te Valkenburg

  • Een boot in de Rembrandtsingel te Rijnsburg

  • Een boot in de Torenvalk te Valkenburg

  • Een scooter in de Valkenhorst te Valkenburg

 

 

 

 

 

De vaartuigen mogen niet op de hierboven geschreven locaties aanwezig zijn vanwege Artikel 5:25, Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

De scooter in de Valkenhorst te Valkenburg mag niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel 5:5, Voertuig wrak

Indien de eigenaren van deze vaartuigen en deze scooter deze niet verwijderen van de openbare weg vóór 7 december 2022 ,zullen de vaartuigen en de scooter door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze publicatie kan worden aangemerkt als een zogenaamd voornemen om bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Dit voornemen is op 23 november 2022 tevens bekend gemaakt met een sticker op de vaartuigen en scooter. Hiermee is uitvoer gegeven aan artikel 5:24, derde lid Awb.

Als deze vaartuigen en deze scooter niet binnen de genoemde tijd uit het openbaar water en van de openbare weg verwijderd worden zullen wij een definitief bestuursdwang besluit nemen. Dit betekent dat deze vaartuigen en scooter worden verwijderd en 13 weken worden opgeslagen in het gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen de eigenaren van deze vaartuigen en scooter het ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende vaartuigen en scooter worden verkocht of vernietigd.

Naar boven